Valcyte Tablet Nedeniyle SGK Eczaneden Kesinti Yapabilir Mi?

Valcyte Tablet Nedeniyle SGK Eczaneden Kesinti Yapabilir Mi?

Son günlerde; SGK geçmişe dönük yapmış olduğu incelemelerde Valctye isimli ilacın bedeli eczanenin hak edişinden kesmekte; reçeteler 2014- 2015 gibi eski tarihler olduğu için reçete bedellerine faiz de uygulayarak eczaneden kesmektedir.

Valcyte isimli ilacın kesintisine gerekçe olarak ise SGK; ilacın prospektüsünde organ nakli olmuş hastalarda önerilen dozun tranplantasyondan sonraki 10 gün içinde başlayıp 100. Güne kadar günde 1 kez alınan 900 mg tablet, açıklamasının yer aldığı, 100. günü aşan kullanımlarda hastanın endikasyon dışı kullanım izin belgesinin olması gerektiğini göstermekte ve SUT a aykırı reçete faturalandırmaktan dolayı Valcyte ilacın bedellerini SGK faiziyle birlikte eczaneden kesmektedir.

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik ile; hangi reçetelerin kabul edebileceği tek tek belirtilmiş olup ayrıca reçete üzerinde yapılacak olan işlemler de belirtilmiştir. Bu işlemlerin hiçbirisi ilacın prospektüsünü esas almaz. Daha açık bir anlatımla bu işlemler yerine getirildikten sonra SGK; yukarıdaki gerekçe ile ilacın bedelini eczaneden kesemez. Zira bu husus eczacının görev kapsamının dışında olup reçetelerde eczacıyı tıbbi denetim yapmaya iter ki bu mümkün değildir.

Kaldı ki; eğer SGK Valcyte isimli ilacın bedeli eczaneden kesecek yani ilacın bedelini ödemeyecek ise bu ilacın MEDULA’ ya gönderilmesi sırasında SGK, MEDULA’ dan uayrı vermeliydi, gönderime onay vermemesi gerekirdi. Çoğu zaman reçete tarihleri 2014 yılına ait olup zamanaşımı dolmadan kısa bir süre önce SGK bunu yanlış ödemişiz, ilacın bedelini eczanenin hak edişinden keseceğiz, diyemez. Hatta bazen bu reçetelerin örneklemeye dahi düşerek SGK denetçi eczacıları tarafından ödenmesine onay verildiği de görülmektedir. SGK’ nın bu kesintisi açıkça kötü niyetli olup bu şekilde yapılan kesintiler haksızdır.

Valcyte gibi organ naklinde kullanılan ilaçlar nedeniyle eczaneden bu şekilde kesinti yapılması halinde; eczanenin dava açıp, yapılan kesintiyi durdurması gerekmektedir.

Eczane - SGK Davaları

Anayasa Mahkemesi Eczacılara Sanat İcrasından Men (Meslekten Men) Cezası Veren 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunun 30. Maddesi’ ni Anayasaya Aykırı Bularak İptal Etti!!! Peki ya Bundan Sonra İlaç Alım Protokolündeki Cezai Şart Koşullarının Yüksek Mahkeme Kararları Işığı Altında Değerlendirilmesi SGK’ nın Kota Aşımı Nedeniyle Eczaneye Ödemediği Reçete Bedelleri Nasıl Geri Alınır? Valcyte Tablet Nedeniyle SGK Eczaneden Kesinti Yapabilir Mi? Eczanenin Nakli İçin Başvurulduğunda Muvazaa Nedeniyle Nakle Onay Verilmezse Eczaneler Ve Eczacılar Hakkında Kanununa Aykırılık ve İspençiyari Ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununa Aykırılık Nedeniyle Eczacı Aleyhine Kesinlen İdari Para Cezalarına Karşı Açılan Dava Ve Emsal Mahkeme Kararı MEDULA’ nın Onay Vermesi İşlemine Güvenerek İlacı Hastaya Veren Eczacının Kusuru Olmadığına Dair Yargıtay Kararı SGK’ nın; Yabancı Uyruklu Hastalara Verilen Reçete Bedelini Hastanın Kronik Hastalığının Sigortalı Tescil Tarihinden Önce Mevcut Olması Başka Bir Deyişle 5510 Sayılı Kanunun 64/1-C Maddesi Kapsamında Eczanelerden Yapmış Olduğu Kesintilere Karşı Açılan Dava Ve Emsal İhtiyati Tedbir Kararı Muvazaalı Eczane Yaptırım Ve Davaları SGK,’ nın Komisyon Kararı Gereğince, Eczanenin Ödemelerinin Durdurulması İle Fahiş Miktarlarda Bloke Koyması Ve Dava (Mahkeme) Süreci Eczacının, Sahtecilik Fiiline İştiraki Saptanmadan Protokolün 5.3.10 Maddesi Gereğince 10 Kat Para Cezası Ve Uyarı İşlemi Uygulanamayacağına Dair Mahkeme Kararı Muvazaalı Eczane İle Diplomasını Kiraya Veren Başka Bir Deyişle Diplomasını İşleten Eczacıya Yargıtaydan Beraat Kararı SGK `nın Protokolün 5.3.5 ve 5.3.10 Maddesi Kapsamında Uyguladığı Para Cezaları İle 6 (Altı) Ay Fesih Cezaları SGK; Eczacıların Alacaklarına Bloke İşlemi Uygulayamaz SGK; SAHTE REÇETE (HAK SAHİBİNE TESLİM EDİLMEYEN İLAÇLAR) NEDENİYLE ECZANEYE FESİH CEZASI VEREMEZ ECZACILAR; SORUŞTURMA SIRASINDA MÜFETTİŞE NASIL İFADE VERMELİDİRLER? SAHTE REÇETE NEDENİYLE ECZANELER HAKKINDA YAPILAN SORUŞTURMALAR SGK’ NIN, ORTOPEDİ AMELİYATLARINDA KULLANILAN MALZEMELERDEN DOLAYI ÖZEL HASTANELERDEN KESİNTİ YAPAMAYACAĞINA DAİR BİR MAHKEME KARARI Sağlık Bakanlığı `nın, Eczaneler Aleyhine Uygulamış Olduğu “Uyarı”, “Süreli/ Süresiz Faaliyet Durdurma” ve “Kapatma” Kararlarına Karşı Açılan Davalar SGK `nın Eczanelere Karşı Uygulamış Olduğu Para Cezaları ile Hak Edişlerinden Yapılan Kesintilere Karşı Açılan Davalar
 


Yol Tarifi