Av. Filiz Tolgay Kılıç | Özel Hastane/Eczane SGK Uygulamaları uzmanı

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ nden mezun olan Av. Filiz TOLGAY KILIÇ, SGK uygulamalarına ve sağlık hukukuna duyduğu yoğun ilgi üzerine bu alanda çalışmalarına başlamıştır. Av. Filiz TOLGAY KILIÇ halen birçok özel hastane, tıp merkezi ve eczanelere hukuki danışmanlık vermekte olup SGK’ nın özel hastane, tıp merkezleri ve eczanelere karşı uygulamış olduğu para cezaları, hak edişlerinden yapılan kesintiler ve Sağlık Bakanlığı’ nın uygulamış olduğu idari kapatma, faaliyet durdurma işlemlerine karşı dava açmaktadır.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu Bilirkişi listesine kayıtlı olan Av. Filiz TOLGAY KILIÇ; “Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alma Sözleşmesi” ve “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” ün yürürlüğünden kaynaklanan ihtilaflar ile MEDULA Hastane, MEDULA Eczane ve MEDULA Optik uygulamalarında bilirkişilik yapmaktadır.

 


Yol Tarifi