SGK `nın Ödemediği Akıllı Kanser İlaçları Dava İle Nasıl Alınır?

Son dönemlerde kanser hastalığının tedavisi için tüm dünyada yeni nesil akıllı kanser ilaçları kullanılmakta ülkemizde de kullanımı yaygın hale gelmektedir. Ancak; SGK tarafından bu yeni nesil kanser ilaçlarının, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında geri ödemesi yapılmamaktadır. Hasta için, bu ilaçların tedavisi iç zaruri olduğu, kullanılmadığı durumlarda hastalığın ilerlemesine yol açacağı açıktır. Bu durumda; hastalık ile mücadele eden hasta ve yakınları maddi ve manevi olarak daha da sarsılmakta; bir yandan hastalık ile mücadele etmeye çalışırken diğer yandan bu ilacı bir şekilde temin etmeye çalışmaktadırlar.

Bilindiği üzere, yaşam hakkı en kutsal bir hak olup sağlık hizmetini sunmak devletin en temel yükümlülüğüdür. SGK’ nın ödemediği yeni nesil akıllı kanser ilaçlarını mahkeme kararı ile almak mümkündür. Üstelik ilaç kullanıldıktan sonra yalnızca bedelinin değil; bedeli ödenmeksizin mahkemeden alınacak bir ihtiyati tedbir kararı ile de ilacın temini mümkündür. Genellikle hasta yakınları, ilacın ilk dozunun bedelini bir şekilde karşılamakta ancak diğer dozlara gelince zorluk çekmektedirler. Bu durumda derhal mahkemeye başvurularak; öncelikle, kullanılacak yeni doz ilaçların bedeli ödenmeksizin yani bedelinin tamamının SGK tarafından ödenmesi için ihtiyati tedbir kararı alınmalı; bedeli ödenen ilaçların da iadesi talep edilmelidir.

Aşağıda, emsal teşkil etmesi için bu hususta alınan bir mahkeme ihtiyati tedbir kararını ve mahkemenin vermiş olduğu nihai kararı sunarız. 

T.C.

…………………… ()MAHKEMESİ                                                                                                                                     

ESAS NO: 2021/......

HAKİM:....................

KATİP: ...................

DAVACI: ....................

VEKİLİ: Av. FİLİZ KILIÇ 

DAVALI: …. …..SGK

 Davacı vekili, sunmuş olduğu …… tarihli dilekçesi ile müvekkilinin mevcut hastalığı nedeniyle……………… isimli ilacı tıbben kullanmasının zorunlu olduğunu, kullanmaması halde hastalığının ilerleyebileceğini ve telafisi imkansız zararlara sebebiyet verdiğini, SGK’ nın ise bu ilacı ödemediğini beyan ederek ihtiyati tedbir talebinde bulunmuştur.

 HÜKÜM                          : Yukarıda açıklanan nedenlerle,

 1-Davacının ihtiyati tedbir talebinin teminatsız kabulü ile; davacının hastalığı nedeniyle tıbben kullanmak zorunda kaldığı……………………. İlacın bedelinin SGK tarafından karşılanmasına,

2-Karar taraflara tebine,

3-…… SGM’ ne müzekkere yazılmasına, karar verildi. 09.09.2021

 

 Katip                                                                                             Hakim

 


Yol Tarifi