Eczacıların SGK `ya vereceği örnek savunma dilekçesi

ECZACILARIN; SGK YA VERECEĞİ ÖRNEK YAZILI SAVUNMA DİLEKÇESİ

 

Bilindiği üzere SGK; eczanelere göndermiş olduğu ceza yazısı ile bir soruşturma raporuna dayanmakta; bu soruşturma sırasında hatta soruşturma bittikten usulen eczacının ifadesine başvurmaktadır.


Aşağıda eczacıların soruşturma sırasında müfettişe hangi hususlarda beyanda bulunması gerektiği ve tarafınıza tebliğ edilen ceza yazısına karşı hangi hususlarda itiraz edileceği tek tek sıralanmıştır. Kurum müfettişinin sözlü beyanların tamamını tutanağa geçirmemesi bakımından Tavsiyemiz bu beyanların yazılı olarak sunulmasıdır.


Aşağıda itiraz ve savunma konularını içerir metni örnek olması açısından tüm eczacıların dikkatine sunarız.

 

SGK’ NIN CEZA YAZINA KARŞI ECZANELERİN VERECEĞİ

ÖRNEK SAVUNMA VE İTİRAZ METNİ

 

1-                  Tarafıma gönderdiğiniz ….. tarih ve … sayılı yazıda işletmekte olduğum eczane ile ilgili olarak Kurumunuza fatura ettiğim …… tarih ve …………. numaralı reçetedeki ilaçların hak sahibine teslim edilmediği tespit edildiğinden, 2016 yılı SGK Protokolünün 5.3.5 maddesi uygulanacağı bildirilmektedir.


2-                 2016 yılının protokolünün 5.3.5 maddesinde eczanede yapılan denetimde reçete sahibi veya ilacı alan kişiye teslim edilmeyen ilaçlara ait reçetelerin Kuruma fatura edildiğinin tespiti halinde cezai şart uygulanacağının karara bağlandığı görülmektedir.


3-                 Tarafıma gönderilen savunma isteğini içeren yazıda söz konusu olan işlem 19.12.2014 tarihinde meydana gelmiştir. Eczaneye gelen ve organ nakline ait olan reçeteyi ibraz eden şahsın istediği ilaçlar yüksek fiyatlı olduğu için tarafımca İstanbul Eczacılar Odası’na görüş sorulmuştur. Görüş alınması için siz konusu reçete ilgili birime fakslanmış ve tarafımıza herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı bildirildiğinden gereği yerine getirilmiştir.


4-                 Reçeteyi eczanemize getirerek ilaçları almak üzere başvuruda bulunan şahsa ilaçlar teslim edilmiştir.


5-                 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler hakkında Yönetmeliğin 5. Bölümü ilaç takip sistemi ile kabul edilebilecek reçetelere ilişkindir. Yönetmeliğin 28. Maddesinde hangi reçetelerin kabul edilebileceği tek tek yazılmış olup, tarafıma sunulan reçete anılan 28. Maddedeki koşullara tamamen uygundur. Bu nedenle reçetenin zamanından önce yazıldığının ve satın alındığının bilinmesi mümkün olmadığından yönetmeliğe uygun reçetenin gereği yerine getirilmiştir.


6-                 Aynı yönetmeliğin 30. Maddesine göre ise reçeteler üzerindeki işlemler de yine eczanemizde usulüne uygun bir şekilde tamamlanmış, eczane kaşesi ile mühürlenerek bütün yükümlülükler yerine getirilmiştir. Kurumunuzun tarafıma gönderdiği yazıda ise reçetenin sahibine tesliminin yapılmadığı ileri sürülmekte olup, bu iddiayı kabul etmek mümkün değildir.


7-            Gerçekten yukarıda izah ettiğim üzere bütün işlemler yönetmeliğin hükümlerine uygun olarak yapılmış bulunmaktadır. Reçetenin eczaneden alınması sırasında ibraz edilen kimlik evrakına göre hak sahibi olduğu tespit edilerek ilaçlar teslim edilmiştir. Ancak gelinen süreçte reçete mukabili ilaçları alan şahsın sahte kimlik kullanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulması gerekmektedir.


8-                 Takdir edileceği üzere tarafıma sunulan bir kimliğin sahte olup olmadığını ayırt etme yeteneğimin bulunması mümkün değildir. Eczane personelinin de bu hususta bir tespit yapma yeteneği yoktur. Burada asıl sorumluluğun reçete sahibine ait olduğu izahtan yoksundur.


9-                 Kurumunuzdan talebim mağduriyet yaşamamam için reçete sahibinin beyanının alınmasını, reçeteyi kimin ibraz ederek ilaçları kimin aldığının tespit edilmesini, ilaçları alan şahıs sahte kimlik kullanıyor ise bu hususun tespit edilmesini ve ancak soruşturma dosyasında bu eksikler giderilerek inceledikten sonra beyanda bulunma hakkımın saklı tutulmasını talep etmekteyim.


10-              Bu aşamada eylemim sadece usulüne uygun bir şekilde yazılmış olan reçeteyi İstanbul Eczacı Odası’nın da bilgisi dahilinde olmak kaydı ile getiren şahsa vermekten ibarettir. Reçeteyi elinde bulunduran şahsın kimliği tespit edilir ise ancak gerçekler ortaya çıkabilecektir. Bu durumda reçetede hasta olarak görülen kişinin ifadesi önem taşımaktadır.


11-            Reçetenin yazıldığı kurumun ve doktorun da beyanlarına başvurulması, bütün bu ifadeler alınarak Bilgi Edinme Yasası kapsamında tarafıma soruşturma evrakı verildikten sonra savunma hakkımın saklı tutulmasını talep etmekteyim. Bu olayın şahsıma yönelik bir dolandırıcılık eylemi olduğunu düşünmekteyim. Bu anlamda yasal yollara başvurma hakkımı saklı tutmaktayım. Olay ile ilgili en küçük ihmalim ve kusurum yoktur.


Saygı ile takdirinize arz olunur.

Eczacı …..

 


Yol Tarifi