SGK `nın kesmiş olduğu cezalara karşı ne yapmalıyım?

Bilindiği üzere SGK; hastanelere ve eczanelere karşı sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan cezai şart işlemleri uygulamaktadır. SGK’ nın uygulamış olduğu ceza yazısını tebliğ alır almaz derhal mahkemeye başvurarak cezai işlemin durdurulması ve iptali için ihtiyati tedbir kararı talep edilmesi gerekir. Yine SGK, uygulayacağını bildirdiği cezayı hastanenin/ eczanenin hak edişinden ayın 12 si, 13 üne kadar kesmektedir. Bu nedenle SGK kesinti yapmadan hemen önce ( ayın 10’ una kadar) ihtiyati tedbir kararının SGK’ ya (cibali sağlık sosyal güvenlik merkezi/ süreyyapaşa sağlık sosyal güvenlik merkezi’ ne) iletilmesi gerekmektedir. SGK, ihtiyati tedbir kararını alınca mahkemenin kararını derhal uygulamak zorunda yani cezayı uygulamaksızın hak ediş ödemesini hesaba yatırmaktadır.

 


Yol Tarifi