SGK TARAFINDAN BEDELİ ÖDENMEYEN AKILLI KANSER İLAÇLARININ MAHKEME KARARI İLE BEDELİ ÖDENMEKSİZİN TEMİN EDİLMESİ

Akıllı kanser ilaçları gibi “kistik fiborozis” ilaçlarının da kullanımı tüm dünyada ve ülkemizde de kullanımı yaygın hale gelmektedir. Kistik fibrozis hastalığının gen tedavisinde kullanılan ilaçlar, yurtdışı kaynaklı olmaları ve çok yüksek fiyatları nedenleriyle SUT kapsamında olmayıp SGK tarafından karşılanmamakta başka bir deyişle SGK tarafından “kistik fiborozis” ilaçlarının, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında geri ödemesi yapılmamaktadır. SGK tarafından geri ödemesi yapılan ilaçlar ise tedavi edici olmayıp gen tedavisine etkili olmayıp hastalığın yol açtığı semptomların giderilmesine yöneliktir. Ancak; hasta için, bu ilaçların tedavisinin zaruri olduğu, kullanılmadığı durumlarda iç organların harabiyetine, solunum yetmezliğine yol açacağı açıktır.

Bu durumda; hastalık ile mücadele eden hasta ve yakınları maddi ve manevi olarak daha da sarsılmakta; bir yandan hastalık ile mücadele etmeye çalışırken diğer yandan bu ilacı bir şekilde temin etmeye çalışmaktadırlar.

Bilindiği üzere, yaşam hakkı en kutsal bir hak olup sağlık hizmetini sunmak devletin en temel yükümlülüğüdür. SGK’ nın ödemediği kistik fiborozis ilaçlarını mahkeme kararı ile almak mümkündür. Üstelik ilaç kullanıldıktan sonra yalnızca bedelinin değil; bedeli ödenmeksizin mahkemeden alınacak bir ihtiyati tedbir kararı ile de ilacın tedavi süresince temini mümkündür. Genellikle hasta yakınları, ilacın ilk dozunun bedelini bir şekilde karşılamakta ancak diğer dozlara gelince zorluk çekmektedirler. Bu durumda derhal mahkemeye başvurularak; öncelikle, kullanılacak yeni doz ilaçların bedeli ödenmeksizin yani bedelinin tamamının SGK tarafından ödenmesi için ihtiyati tedbir kararı alınmalı; bedeli ödenen ilaçların da iadesi talep edilmelidir.

Aşağıda, emsal teşkil etmesi için bu hususta alınan bir mahkeme ihtiyati tedbir kararını ve mahkemenin vermiş olduğu nihai kararı sunarız.

 

T.C.

…………………… ()MAHKEMESİ   

                                                                                                                                     

ESAS NO: 2021/......

HAKİM:....................

KATİP: ...................

DAVACI: ....................

VEKİLİ: Av. FİLİZ KILIÇ 

DAVALI: …. …..SGK

 

Davacı vekili, sunmuş olduğu …… tarihli dilekçesi ile müvekkilinin mevcut Kistik fibrozis hastalığının gen tedavisinde kullanılan ………………. isimli ilacı tıbben kullanmasının zorunlu olduğunu, kullanmaması halde hastalığının ilerleyebileceğini ve telafisi imkansız zararlara sebebiyet verdiğini, SGK’ nın ise bu ilacı ödemediğini beyan ederek ihtiyati tedbir talebinde bulunmuştur.

 

HÜKÜM                          : Yukarıda açıklanan nedenlerle,

 

1-Davacının ihtiyati tedbir talebinin teminatsız kabulü ile; davacının hastalığı nedeniyle tıbben kullanmak zorunda kaldığı……………………. İlacın bedelinin SGK tarafından karşılanmasına,

2-Karar taraflara tebine,

3-…… SGM’ ne müzekkere yazılmasına, karar verildi. 04.01.2022

 

 Katip                                                                                             Hakim

 

 


Yol Tarifi