SGK `NIN, MAJİSTRAL İLAÇLAR NEDENİYLE ECZANENİN HAK EDİŞİNDE YAPTIĞI KESİNTİNİN HAKSIZ OLDUĞUNA İLİŞKİN BİLİRKİŞİ RAPORU VE MAHKEME KARARI

Sayın Eczacıların da bildiği üzere SGK Süreyyapaşa Sağlık sosyal Güvenlik Merkezi özelikle kanser ilaçları, organ nakli ilaçlar ihtiva eden reçete bedellerinin ödenmesi noktasına çeşitli ihtilaflar çıkartmakta, eczacının hak edişini vermemekte hatta bu ilaçları hastaya temin ettiği için eczacıyı cezalandırmakta protokole göre reçete bedelinin 2 katı da cezai şart işlemi uygulamaktadır. Sonuç olarak eczacı reçete bedelini Kurumdan alamadığı gibi 2 katı da hak edişinden kesilmektedir. İşte bu noktada Mahkemeye başvurulduğunda yapılan bu cezai şart ve kesinti işleminin uygulaması durdurulacaktır.

 

 

Aşağıda örneğini verdiğimiz davada SGK, eczacının SGK’ ya fatura ettiği majistarl reçete bedellerini ödememiş; düzenleme