Sağlık Bakanlığı `nın, Eczaneler Aleyhine Uygulamış Olduğu “Uyarı”, “Süreli/ Süresiz Faaliyet Durdurma” ve “Kapatma” Kararlarına Karşı Açılan Davalar

Sağlık Bakanlığı, özel hastane, tıp merkezleri aleyhine yönetmelikten kaynaklanan eksiklikler gibi şekli nedenlerle “uyarı”, “süreli/ süresiz faaliyet durdurma” ve “kapatma” işlemleri uygulamaktadır. Uygulanan bu cezalar karşısında derhal idari yargıya başvurarak “yürütmeyi durdurma” kararı almaları gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı’ nın tek taraflı uygulamış olduğu “faaliyet durdurma/ kapama” kararı karşısında alınan yürütmeyi durdurma kararı ile özel sağlık hizmeti sunusu faaliyetlerine kesintisiz devam edecek; yargılama neticesine göre idarenin kararı iptal edilecektir.